Mehmet Ökçün

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek Vakıf Vergi Muafiyeti, İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası, Yatırım İndirimi İstisnası, Ar-Ge İndirimi, Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporlarının ve Özel Amaçlı Raporların 2/1/2023 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/3/2023 …

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA Devamı »

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 7420 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

(7420 Sayılı Gelir Vergisi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 09/11/2022 tarih, 32008 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.) Yayımlanan 7420 sayılı kanun ile bazı kanun ve kararnamelerde değişiklikler yapılmış olup, getirilen önemli vergisel düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir: I) Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 1) Meskenlerde Kurulu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Tanınan Gelir Vergisi Teşviğinde …

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 7420 SAYILI KANUN YAYIMLANDI Devamı »

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %122,93 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(542 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/11/2022 tarih, 32023 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır). Her yıl olduğu gibi yine bu yıl da yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek VUK Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Bu belirlemeye göre, 2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak …

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %122,93 OLARAK BELİRLENMİŞTİR Devamı »

Kore Cumhuriyeti ve Vietnam menşeli 5402.47 GTİP de sınıflandırılan poliesterlerden tanımlı sentetik filament ipliklerin ithalatında antidamping uygulanması hk

Kore Cumhuriyeti ve Vietnam menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Diğerleri , poliesterlerden tanımlı sentetik filament ipliklerin ithalatında dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verilmiştir . Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/28) ile Kore Cumhuriyeti …

Kore Cumhuriyeti ve Vietnam menşeli 5402.47 GTİP de sınıflandırılan poliesterlerden tanımlı sentetik filament ipliklerin ithalatında antidamping uygulanması hk Devamı »

KİK, Adi Ortakların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı Yayımladı

Kamu İhale Kurumu, 23.12.2020 tarihli Duyurusunda, adi ortakların alt yüklenici olamayacağına ve alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlemeyeceğine dair Kurul kararını açıkladı. Duyuruda aşağıdaki Kurul Kararı paylaşıldı.   “ Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel kişi olması …

KİK, Adi Ortakların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı Yayımladı Devamı »

Düşürülen KDV Oranlarının KDV İade Taleplerine Yansıması

Fuat Tekgül – Mali Müşavir Bilindiği üzere KDV kanununun 28.maddesine istinaden KDV’ye tabi mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları belirlenmiş olup teslim ve hizmetler ilgili maddeye ekli listede yer alan oranlara göre KDV hesaplanarak vergilendirilmektedir. 13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi …

Düşürülen KDV Oranlarının KDV İade Taleplerine Yansıması Devamı »

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Seçeneği

Fuat Tekgül – Mali Müşavir 21.04.2022 tarih 31816 sayılı resmi Gazetede yayınlanan 41 seri no’lu KDV tebliği ile imalatçı-ihracatçı firmalara yüklenilen KDV listesi oluşturulmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilme seçeneği sunulmuştur. Uygulama ihtiyari olup imalatçı-ihracatçılar 338-İmalatçıların Mal İhracatları kodu ile talepte bulunabilecek olup yüklenim listesi hazırlayarak 301—Mal …

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Seçeneği Devamı »

SGK, Kredi Kullanmak Suretiyle Sigortalıların Emekli Olabilmesine Yönelik 3 Bankayla Protokol İmzaladı

04.01.2021 tarihinde SGK ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasında kredi iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile sigortalılara, kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacak. Sigortalıların, yapılandırılan sigorta prim borçlarının …

SGK, Kredi Kullanmak Suretiyle Sigortalıların Emekli Olabilmesine Yönelik 3 Bankayla Protokol İmzaladı Devamı »

Sözleşme Damga Vergisinin Ödenmemesi KDV İadesine Engel Mi?

YMM KDV İade Tasdik Raporlarına istinaden yapılan KDV iade taleplerinde, vergi idaresi tarafından eksik bilgi ve belgeler tespit edilerek YMM’ye bildirilmekte ve söz konusu eksikliklerin tamamlanması neticesinde KDV iade talepleri hak sahibi tarafından hukuken tasarruf edilebilir hale gelmektedir. Yazımızın konusunu Vergi Dairesi eksiklik yazılarında ibrazı istenilen YMM KDV iade sözleşmesine ilişkin damga vergisi tahakkuk fişi …

Sözleşme Damga Vergisinin Ödenmemesi KDV İadesine Engel Mi? Devamı »

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Seçeneği

21.04.2022 tarih 31816 sayılı resmi Gazetede yayınlanan 41 seri no’lu KDV tebliği ile imalatçı-ihracatçı firmalara yüklenilen KDV listesi oluşturulmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilme seçeneği sunulmuştur. Uygulama ihtiyari olup imalatçı-ihracatçılar 338-İmalatçıların Mal İhracatları kodu ile talepte bulunabilecek olup yüklenim listesi hazırlayarak 301—Mal ihracatı kodu ile iade talep …

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Seçeneği Devamı »