Mehmet Ökçün

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve TGB Kanunu kapsamındaki firmaların uzaktan çalışması hakkında

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kapsamındaki firmaların uzaktan çalışması hakkında yayınlanan 20.04.2023 tarih 32169 sayılı Resmi Gazetede; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran 01.04.2023-31.12.2023 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında geçerli olmak üzere , uygulanmasına karar verilmiştir.

2023/ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARINA KDV MAHSUP TALEPLERİNDE VADE TARİHİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 11/04/2023 tarihli Duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu Duyuru ile 20/04/2023 tarihinin Ramazan Bayramı arifesine denk gelmesi nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Şubat dönemine ilişkin SGK prim borçlarına 20/04/2023 tarihine kadar mahsup edilmesinde gecikmelerin yaşanmaması ve mükelleflerin mağdur olmaması için 2023/Şubat dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde söz …

2023/ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARINA KDV MAHSUP TALEPLERİNDE VADE TARİHİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Devamı »

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde KDV İadesi

Fuat Tekgül – Mali Müşavir İmalatçılar üzerindeki vergi yükünü alarak imalatçının üzerindeki finansman yükünü almak ve aktiflerini güçlendirmeye teşvik etme anlamında yürürlüğe konulan uygulamalarından biri olan 3065 sayılı KDV kanunu geçici 37.maddenin dönemler itibariyle tarihsel durumu ve 42 seri no’ lu KDV tebliği kapsamında uygulamada yapılan değişiklikler yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Geçici 37.madde kapsamında imalat sanayiine …

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde KDV İadesi Devamı »

31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, ödeme süreleri, 2023/Şubat dönemi Form Ba ve Form Bs verilme süreleri hakkında

30 Mart 2023 tarihli ve 153 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; – 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar, – 31 Mart 2023 günü sonuna kadar …

31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, ödeme süreleri, 2023/Şubat dönemi Form Ba ve Form Bs verilme süreleri hakkında Devamı »