Mehmet Ökçün

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde KDV İadesi

Fuat Tekgül – Mali Müşavir İmalatçılar üzerindeki vergi yükünü alarak imalatçının üzerindeki finansman yükünü almak ve aktiflerini güçlendirmeye teşvik etme anlamında yürürlüğe konulan uygulamalarından biri olan 3065 sayılı KDV kanunu geçici 37.maddenin dönemler itibariyle tarihsel durumu ve 42 seri no’ lu KDV tebliği kapsamında uygulamada yapılan değişiklikler yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Geçici 37.madde kapsamında imalat sanayiine …

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde KDV İadesi Devamı »

31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, ödeme süreleri, 2023/Şubat dönemi Form Ba ve Form Bs verilme süreleri hakkında

30 Mart 2023 tarihli ve 153 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; – 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar, – 31 Mart 2023 günü sonuna kadar …

31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, ödeme süreleri, 2023/Şubat dönemi Form Ba ve Form Bs verilme süreleri hakkında Devamı »

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek Vakıf Vergi Muafiyeti, İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası, Yatırım İndirimi İstisnası, Ar-Ge İndirimi, Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporlarının ve Özel Amaçlı Raporların 2/1/2023 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/3/2023 …

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA Devamı »

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 7420 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

(7420 Sayılı Gelir Vergisi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 09/11/2022 tarih, 32008 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.) Yayımlanan 7420 sayılı kanun ile bazı kanun ve kararnamelerde değişiklikler yapılmış olup, getirilen önemli vergisel düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir: I) Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 1) Meskenlerde Kurulu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Tanınan Gelir Vergisi Teşviğinde …

BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 7420 SAYILI KANUN YAYIMLANDI Devamı »

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %122,93 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(542 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/11/2022 tarih, 32023 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır). Her yıl olduğu gibi yine bu yıl da yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek VUK Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Bu belirlemeye göre, 2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak …

2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %122,93 OLARAK BELİRLENMİŞTİR Devamı »

Kore Cumhuriyeti ve Vietnam menşeli 5402.47 GTİP de sınıflandırılan poliesterlerden tanımlı sentetik filament ipliklerin ithalatında antidamping uygulanması hk

Kore Cumhuriyeti ve Vietnam menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Diğerleri , poliesterlerden tanımlı sentetik filament ipliklerin ithalatında dampinge karşı vergi uygulanmasına karar verilmiştir . Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Tebliğin amacı, 2/6/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/28) ile Kore Cumhuriyeti …

Kore Cumhuriyeti ve Vietnam menşeli 5402.47 GTİP de sınıflandırılan poliesterlerden tanımlı sentetik filament ipliklerin ithalatında antidamping uygulanması hk Devamı »

KİK, Adi Ortakların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı Yayımladı

Kamu İhale Kurumu, 23.12.2020 tarihli Duyurusunda, adi ortakların alt yüklenici olamayacağına ve alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlemeyeceğine dair Kurul kararını açıkladı. Duyuruda aşağıdaki Kurul Kararı paylaşıldı.   “ Alt yüklenici tanımı gereği kamu yapım işi sözleşmesinin nevi itibarıyla bir kısmının yüklenici ile yapılan anlaşma kapsamında üstlenilebilmesi için alt yüklenicinin gerçek veya tüzel kişi olması …

KİK, Adi Ortakların Alt Yüklenici Olamayacağına Dair Kurul Kararı Yayımladı Devamı »

Düşürülen KDV Oranlarının KDV İade Taleplerine Yansıması

Fuat Tekgül – Mali Müşavir Bilindiği üzere KDV kanununun 28.maddesine istinaden KDV’ye tabi mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları belirlenmiş olup teslim ve hizmetler ilgili maddeye ekli listede yer alan oranlara göre KDV hesaplanarak vergilendirilmektedir. 13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi …

Düşürülen KDV Oranlarının KDV İade Taleplerine Yansıması Devamı »

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Seçeneği

Fuat Tekgül – Mali Müşavir 21.04.2022 tarih 31816 sayılı resmi Gazetede yayınlanan 41 seri no’lu KDV tebliği ile imalatçı-ihracatçı firmalara yüklenilen KDV listesi oluşturulmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilme seçeneği sunulmuştur. Uygulama ihtiyari olup imalatçı-ihracatçılar 338-İmalatçıların Mal İhracatları kodu ile talepte bulunabilecek olup yüklenim listesi hazırlayarak 301—Mal …

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Seçeneği Devamı »