Tam Tasdik Hizmetleri

Tam Tasdik Hizmetleri

Kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik hizmeti, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sırasında tespit edilebilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltır. Sunduğumuz tam tasdik hizmetini rutin defter, belge ve beyanname kontrolünün çok ötesinde görüyoruz.