KDV – ÖTV İadesi Hizmetleri

KDV – ÖTV İadesi Hizmetleri

KDV, ÖTV İadeleri ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki işlemler nedeniyle nakden, mahsuben vergi iadesi, tecil ve terkin işlemleri ve teminat çözümleri için gerekli olan YMM tasdik raporlarını sunmaktayız.