Özel Amaçlı YMM Raporlama Hizmetleri

Özel Amaçlı YMM Raporlama Hizmetleri

Kamu Kurumlarınca ve Özel Kurumlarca Yeminli Mali Müşavirler tarafından hazırlanması istenen Özel Amaçlı Raporların düzenlenmesi sağlanmaktadır. Ekibimiz tarafından rapor yazım aşamalarında verilerin toplanması, denetimlerinin yapılması sağladığımız hizmetin bir parçasıdır.