ÖKÇÜN YMM

1998 yılından beri profesyonel bir anlayış ile yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim hizmeti veriyoruz. Hizmetlerimiz; vergi planlaması, vergi danışmanlığı, tam tasdik denetimi, yabancı sermayeli kuruluşlara danışmanlık, KDV iadesi, bağımsız denetim, iç denetim sisteminin kurulması, kurumsal finans ve yönetim danışmanlığı, şirket satın alma, birleşme ve bölünmesi şeklindedir.

Hizmetlerimiz

neler Yapıyoruz?

01.

Tam Tasdik Hizmetleri

Kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik hizmeti, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sırasında tespit edilebilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltır. Sunduğumuz tam tasdik hizmetini rutin defter, belge ve beyanname kontrolünün çok ötesinde görüyoruz.

02.

KDV - ÖTV İadesi Hizmetleri

KDV, ÖTV İadeleri ve Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki işlemler nedeniyle nakden, mahsuben vergi iadesi, tecil ve terkin işlemleri ve teminat çözümleri için gerekli olan YMM tasdik raporlarını sunmaktayız.

 
03.

Vergi Planlaması ve Check-up Hizmetleri

Vergi planlaması, vergi yüküne bağlı olarak gerçekleşecek nakit çıkış tutarının azaltılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, bireysel ya da kurumsal mükelleflerin, vergi kanunlarının kendilerine tanıdığı haklardan yararlanarak, vergi yükünü en aza indirmek amacıyla giriştiği çabalardır. Gelecek dönemler için vergi planlaması yaparak nakit akışa olumlu katkıda bulunmak için yasaların izin verdiği ölçüde hizmet vermekteyiz.

Son dönemde yapılan vergi düzenlemeleri, vergi incelemeleri, yargı kararları ve sektör uygulamaları ışığında vergilendirme prosedürlerinizi mercek altına almaktayız. Bu kapsamda işlem ve uygulamalarınıza yönelik özel olarak hazırlanmış kontrol listemizle vergi risk haritanızı oluşturuyoruz.

04.

Ar-Ge Danışmanlığı Hizmetleri

Ar-Ge merkezi ile ilgili kuruluş işlemleri, bordro ve vergi teşvikleri ile Sanayi Bakanlığına verilen yıllık raporlama hizmetleri ile Tübitak, Kosgeb vb. hibe ve desteklerin işletmelere katkı hizmetleri sunmaktayız.

 
05.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız denetim hizmetlerimiz, şirket ortağı olarak Sorumlu Denetçi unvanı ile görev yaptığımız Doğru Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından yürütülmekte ve yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgiler, TFRS (UFRS) standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda belirli kriterlere göre denetlenerek rapora bağlanmaktadır.

İletişime Geç

=