Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim hizmetlerimiz, şirket ortağı olarak Sorumlu Denetçi unvanı ile görev yaptığımız Doğru Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından yürütülmekte ve yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgiler, TFRS (UFRS) standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda belirli kriterlere göre denetlenerek rapora bağlanmaktadır.

 

Doğru Bağımsız Denetim