Sirküler

SİRKÜLER 01.05.2024

Konu: Bazı Stopaj Oranları Hakkında Karar Yayımlandı 01 Mayıs 2024 Tarihli ve 32533 Sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)” yayımlandı. Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı …

SİRKÜLER 01.05.2024 Devamı »