VUK 560 sayılı Sirkülerine göre; 2024 1. Geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması uygun bulunmuştur.

SİRKÜLER

30.04.2024

VUK 560 sayılı Sirkülerine göre;

  1. 2024 1. Geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması uygun bulunmuştur.
  2. 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmeyecek, enflasyon düzeltmesi yapılan izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço eklenecektir.
  3. 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmaması, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.

Saygılarımızla,

Ökçün YMM