Makaleler

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde KDV İadesi

Fuat Tekgül – Mali Müşavir İmalatçılar üzerindeki vergi yükünü alarak imalatçının üzerindeki finansman yükünü almak ve aktiflerini güçlendirmeye teşvik etme anlamında yürürlüğe konulan uygulamalarından biri olan 3065 sayılı KDV kanunu geçici 37.maddenin dönemler itibariyle tarihsel durumu ve 42 seri no’ lu KDV tebliği kapsamında uygulamada yapılan değişiklikler yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Geçici 37.madde kapsamında imalat sanayiine …

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde KDV İadesi Devamı »

Düşürülen KDV Oranlarının KDV İade Taleplerine Yansıması

Fuat Tekgül – Mali Müşavir Bilindiği üzere KDV kanununun 28.maddesine istinaden KDV’ye tabi mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları belirlenmiş olup teslim ve hizmetler ilgili maddeye ekli listede yer alan oranlara göre KDV hesaplanarak vergilendirilmektedir. 13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi …

Düşürülen KDV Oranlarının KDV İade Taleplerine Yansıması Devamı »

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Seçeneği

Fuat Tekgül – Mali Müşavir 21.04.2022 tarih 31816 sayılı resmi Gazetede yayınlanan 41 seri no’lu KDV tebliği ile imalatçı-ihracatçı firmalara yüklenilen KDV listesi oluşturulmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilme seçeneği sunulmuştur. Uygulama ihtiyari olup imalatçı-ihracatçılar 338-İmalatçıların Mal İhracatları kodu ile talepte bulunabilecek olup yüklenim listesi hazırlayarak 301—Mal …

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Seçeneği Devamı »

Sözleşme Damga Vergisinin Ödenmemesi KDV İadesine Engel Mi?

YMM KDV İade Tasdik Raporlarına istinaden yapılan KDV iade taleplerinde, vergi idaresi tarafından eksik bilgi ve belgeler tespit edilerek YMM’ye bildirilmekte ve söz konusu eksikliklerin tamamlanması neticesinde KDV iade talepleri hak sahibi tarafından hukuken tasarruf edilebilir hale gelmektedir. Yazımızın konusunu Vergi Dairesi eksiklik yazılarında ibrazı istenilen YMM KDV iade sözleşmesine ilişkin damga vergisi tahakkuk fişi …

Sözleşme Damga Vergisinin Ödenmemesi KDV İadesine Engel Mi? Devamı »