İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Seçeneği

Fuat Tekgül – Mali Müşavir

21.04.2022 tarih 31816 sayılı resmi Gazetede yayınlanan 41 seri no’lu KDV tebliği ile imalatçı-ihracatçı firmalara yüklenilen KDV listesi oluşturulmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilme seçeneği sunulmuştur.

Uygulama ihtiyari olup imalatçı-ihracatçılar 338-İmalatçıların Mal İhracatları kodu ile talepte bulunabilecek olup yüklenim listesi hazırlayarak 301—Mal ihracatı kodu ile iade talep edilmesi de mümkündür.

Mezkur tebliğde ;

-Hazır alınan malların yurtdışı edilmesi halinde söz konusu mallara ait bedel,

– İhraç kayıtlı alım var ise söz konusu bedel,

– Dahilde işlem izin belgesi kapsamında alım varsa DİİB kapsamındaki alımlara ait bedel,

Düşüldükten sonra kalan ihracat bedeli üzerinden % 10’luk hesaplamanın yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğ metninden anlaşıldığı üzere iade talep aşamasında ;

  1. Hazır alıp yurt dışı edilen mallar ile imal edilip ihraç edilen malların ayrıştırılması,
  2. İmal edilip ihraç edilen ihraç konusu malların üretiminde Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan alımlara ait kullanım varsa DİİB kapsamında kullanılan girdilere ait bedellerin hesaplanması gerekmektedir.

Her ne kadar söz konusu uygulama kapsamında yapılacak iade taleplerinde yüklenilen

KDV listesi oluşturulmaksızın iade talep edileceği belirtilse de yukarıda belirtilen hesaplamalardan anlaşılacağı üzere ihraç konusu malın bünyesinde kullanılan DİİB kapsamındaki girdilerin tespiti aşamasında yüklenim listesi hazırlanarak ihracat bedelinin netleştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

İhracat bedelinin % 10’una isabet eden hesaplama aşamasında 338-İmalatçıların Mal İhracatları kapsamında iadeye konu ihracat bedelinin ibrazı zorunlu belgeler arasında sayılan İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu‘nda beyan edilecek ihracat bedeli üzerinden hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

Bu sebeple İmalatçı-ihracatçıların 41 seri no’lu KDV tebliği kapsamında iade taleplerinde vergiden istisna edilen ve vergiye tabi işlemlere ait imalat kayıtlarını MUGT tebliği kapsamında alt hesaplarda takip etmeleri haksız iadeye sebebiyet vermemek açısından her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.

KAYNAK:

– 3065 sayılı KDV kanunu.

– 21 Nisan 2022 tarih 31816 sayılı Resmi Gazete.

– 41 seri no’lu KDV tebliği.

 KDV Genel Uygulama Tebliği

14.07.2022

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir