Genel

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve TGB Kanunu kapsamındaki firmaların uzaktan çalışması hakkında

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kapsamındaki firmaların uzaktan çalışması hakkında yayınlanan 20.04.2023 tarih 32169 sayılı Resmi Gazetede; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran 01.04.2023-31.12.2023 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında geçerli olmak üzere , uygulanmasına karar verilmiştir.

2023/ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARINA KDV MAHSUP TALEPLERİNDE VADE TARİHİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 11/04/2023 tarihli Duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu Duyuru ile 20/04/2023 tarihinin Ramazan Bayramı arifesine denk gelmesi nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Şubat dönemine ilişkin SGK prim borçlarına 20/04/2023 tarihine kadar mahsup edilmesinde gecikmelerin yaşanmaması ve mükelleflerin mağdur olmaması için 2023/Şubat dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde söz …

2023/ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARINA KDV MAHSUP TALEPLERİNDE VADE TARİHİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Devamı »

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğe ek yapılmıştır.

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 64 üncü, 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci ve 69 uncu sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. “64- Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): …

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğe ek yapılmıştır. Devamı »

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun ile ilgili ekibimiz tarafından hazırlanan çalışma.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun ile ilgili ekibimiz tarafından hazırlanan çalışma ektedir. Bültenimiz 7740 Sayılı kanun kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasın Dair Genel Tebliği Taslağına göre hazırlamış olup taslağın yayınlanması sonrası revize edilebilecektir. Bültenimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica …

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun ile ilgili ekibimiz tarafından hazırlanan çalışma. Devamı »

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılması hakkında sirküler yayınlanmıştır.

70 Seri Nolu KDV sirküleri ile ; deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 6/2/2023 ila 31/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın …

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılması hakkında sirküler yayınlanmıştır. Devamı »

Afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında tebliğ

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında yayınlanan  28.02.2023 tarih 32118 sayılı Resmi Gazetedeki 2023/2 sayılı İhracat Tebliği ile ; Merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların 31/12/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. …

Afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında tebliğ Devamı »

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21) YAYIMLANMIŞTIR.

1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel tebliğinde değişiklik yapan 21 seri no’lu Tebliğ yayımlanmıştır. Mezkur tebliğde; -Nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı %75 olarak uygulanacağı, –5/7/2022 tarihinden itibaren yapılacak sermaye artırımları için sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dâhil olmak …

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21) YAYIMLANMIŞTIR. Devamı »