Afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında tebliğ

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında yayınlanan  28.02.2023 tarih 32118 sayılı Resmi Gazetedeki 2023/2 sayılı İhracat Tebliği ile ;

Merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların 31/12/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 38- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların (6/2/2023 tarihinden önce belgede/izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin süreleri, bu Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla, resen ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılır.”

 

2023/2 Sayılı İhracat tebliği >>> 2023-2 Sayılı İhracat tebliği

 

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir