2022-08-19 09:03:19 İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade Seçeneği

Fuat Tekgül - Mali Müşavir

21.04.2022 tarih 31816 sayılı resmi Gazetede yayınlanan 41 seri no’lu KDV tebliği ile imalatçı-ihracatçı firmalara yüklenilen KDV listesi oluşturulmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devr ...

2022-08-19 09:03:06 Sözleşme Damga Vergisinin Ödenmemesi KDV İadesine Engel Mi?

Fuat Tekgül - Mali Müşavir

YMM KDV İade Tasdik Raporlarına istinaden yapılan KDV iade taleplerinde, vergi idaresi tarafından eksik bilgi ve belgeler tespit edilerek YMM’ye bildirilmekte ve söz konusu eksikliklerin tamamlanması neticesinde KDV ...

2022-08-19 09:02:51 Düşürülen KDV Oranlarının KDV İade Taleplerine Yansıması

Fuat Tekgül - Mali Müşavir

Bilindiği üzere KDV kanununun 28.maddesine istinaden KDV’ye tabi mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları belirlenmiş olup teslim ve hizmetler ilgili maddeye ekli listede yer alan oranlara göre KDV hesaplanarak ...

2022-08-19 09:02:04 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşlerinde KDV İadesi

Fuat Tekgül - Mali Müşavir

 

İmalatçılar üzerindeki vergi yükünü alarak imalatçının üzerindeki finansman yükünü almak ve aktiflerini güçlendirmeye teşvik etme anlamında yürürl&u ...

Bültenimize abone olun

Belirli periyodlar ile piyasadaki güncellemeleri takip etmek için mail listemize abone olabilirsiniz.