2022 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI %122,93 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

(542 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/11/2022 tarih, 32023 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır).

Her yıl olduğu gibi yine bu yıl da yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek VUK Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Bu belirlemeye göre, 2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran çeşitli vergi, harç ve cezaların artışı için de kullanılabilecektir.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

Ökçün YMM

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir