MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ERTELEME

06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının kuruma yasal süre içinde verilememesi nedeniyle işverenlerin mağdur olması ve mücbir sebep kapsamında erteleme taleplerine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 23/02/2023 tarihli ve 2023/08 sayılı “Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme” hakkında Genelge yayımlanmıştır.

18/02/2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No:1) 8 inci maddesine göre “muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye meslek mensupları da yetkilidir.” ifadesi yer almaktadır. Yapılan düzenleme ile beyannamenin “SGK Bildirimleri” kısmının verilmesinde işverenler yerine meslek mensupları aracı kılınarak işverenlerin bildirim yükümlülüğü meslek mensuplarına devredilmiştir. Bu düzenleme neticesinde meslek mensubu bildirimler bakımından işverene ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı sorumlu kılınmıştır.

  • Mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensupları ile 06/02/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenlerin, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme süresi ile beyannamelerin verilmesi ve tahakkuk eden sigorta primlerinin ödeme süreleri ertelenmiştir.
  • Kapsamda yer alan işyerleri için 2023/Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 26/05/2023 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/05/2023 tarihine kadar ödenmesi durumunda yükümlülükler yasal süre içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.
  • Bahsi geçen işyerlerine ilişkin erteleme işlemleri herhangi bir talep olmaksızın Kurumca otomatik olarak yapılacaktır.
  • Otomatik olarak yapılan ertelemede kapsam dışında kalan ancak bu genelge kapsamında olduğunu iddia eden işverenlerin Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra biriminden erteleme kapsamında olduklarına dair alacakları belge ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları ve bu kapsamda olduklarının anlaşılması halinde ertelemeden yararlanabileceklerdir. Bu kapsamda olan işverenler işveren intra programında mevcut “İşveren/Terkin ve Ertelemeler” menüleri seçilmek suretiyle erişilen “Borç Erteleme İşlemleri” ekranı vasıtasıyla erteleme işlemi yapabilecektir.

Genelge: >>>  2023-8 Sayılı Genelge

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir