Deprem Nedeniyle Yapılan Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Dayanak :14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6790 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı .

Prefabrik yapı ile konteynerlerin aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 31.12.2023 tarihine kadar tesliminde KDV oranı % 1 uygulanacaktır.

Kapsama giren teslimler :Prefabrik yapı ile konteyner teslimi.(kurulum ve montaj işleri dâhil)

Kapsama giren iller: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa.

Kapsama giren teslim edilebilecek kurumlar:

-Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar,

-Kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

-Kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.

Yürürlük tarihi: 15.02.2023 tarihi.

 

Resmi gazete : =>>> 14.02.2023 tarih 32104 sayılı Resmi Gazete

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir