Dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine ek süre talep edilebilecek

KONU:1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine ek süre talep edilebileceği hk.

20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları:
GEÇİCİ MADDE 37- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.

 

01.02.2023 Tarih 32091 sayılı Resmi gazete.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir