31.12.2023 TARİHİNE KADAR PREFABRİK YAPI VE KONTEYNERLERE AİT TÜM TESLİMLER %1 KDV YE TABİ OLACAKTIR

6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen Geçici 10’uncu madde ile prefabrik yapı ile konteynerlerin, deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil) KDV oranı %1 e indirilmişti.

23.02.2023 tarih ve 32113 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 6830 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile adı geçen Geçici 10. Madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“Prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dahil), 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

Prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde (kurulum ve montaj dahil) alıcının kim olduğuna bakılmaksızın KDV oranı 31.12.2023 tarihine kadar %1 olacaktır.

Karar yayımlandığı 23.02.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6830 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı >>>  6830 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir