Fuat

Kamu kurum ve kuruluşlarının 31/7/2023 tarihine kadar yapacakları ödemelerde ”vergi borcu yoktur” yazısı aranmayacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler kapsamında ülke genelinde 31/7/2023 tarihine kadar yapacakları ödemelerde vergi borcu yoktur yazısını aramayacaklarına yönelik Tahsilat Genel Tebliği Seri : A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No:15) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. TAHSİLAT Genel tebliği >>>  TAHSİLAT Genel tebliği

DEPREMZEDELERE VERİLECEK BEDELSİZ BARINMA HİZMETLERİNİN VERGİSEL SONUÇLARI İLE DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERİMİZDE YAPILAN AKARYAKIT SATIŞLARINDAKİ BELGE DÜZENİ HAKKINDA SİRKÜLER

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yayımlanan 09/02/2023 tarihli ve VUK /150 sayılı sirküleri ile 6/2/2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından ; Depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinin vergi kanunları karşısındaki durumu, Depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeni  hususlarında düzenleme yapılmış olup ilgili sirküler ektedir. VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ -150

Deprem Nedeniyle Yapılan Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Dayanak :14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6790 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı . Prefabrik yapı ile konteynerlerin aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 31.12.2023 tarihine kadar tesliminde KDV oranı % 1 uygulanacaktır. Kapsama giren teslimler :Prefabrik yapı ile konteyner teslimi.(kurulum ve montaj işleri dâhil) Kapsama giren iller: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, …

Deprem Nedeniyle Yapılan Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oranı %1 olarak uygulanacaktır. Devamı »

Depremden etkilenen İllerde bulunan mükellefler ile İlgili Ticaret Bakanlığı açıklaması.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerinden birinde merkezi bulunan şirketler için: – Birim Kira Desteğine İlişkin Genelge, -Tanıtım Desteğine İlişkin Genelge, -Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteğine İlişkin Genelge, -Çok Kanallı Zincir Mağaza …

Depremden etkilenen İllerde bulunan mükellefler ile İlgili Ticaret Bakanlığı açıklaması. Devamı »

(548 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar yayınlanmıştır.

213 sayılı V.U.K.’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmektedir. Bu hükme dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca, 2022 …

(548 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar yayınlanmıştır. Devamı »

Dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine ek süre talep edilebilecek

KONU:1/1/2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine ek süre talep edilebileceği hk. 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları: GEÇİCİ MADDE 37- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten …

Dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine ek süre talep edilebilecek Devamı »

Konaklama Vergisi Rehberi yayımlandı.

01.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Konaklama vergisi  7194 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde düzenlenmiş; verginin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara 14/12/2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde yer verilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ”Konaklama Vergisi Rehberi” ektedir. Konaklama Vergisi Rehberi