Fuat

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılması hakkında sirküler yayınlanmıştır.

70 Seri Nolu KDV sirküleri ile ; deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 6/2/2023 ila 31/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın …

6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat sürelerinin uzatılması hakkında sirküler yayınlanmıştır. Devamı »

Afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında tebliğ

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında yayınlanan  28.02.2023 tarih 32118 sayılı Resmi Gazetedeki 2023/2 sayılı İhracat Tebliği ile ; Merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan ve dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların 31/12/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. …

Afet bölgesi ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ek süre verilmesi hakkında tebliğ Devamı »

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21) YAYIMLANMIŞTIR.

1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel tebliğinde değişiklik yapan 21 seri no’lu Tebliğ yayımlanmıştır. Mezkur tebliğde; -Nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı %75 olarak uygulanacağı, –5/7/2022 tarihinden itibaren yapılacak sermaye artırımları için sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dâhil olmak …

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21) YAYIMLANMIŞTIR. Devamı »

45 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliği yayınlanmıştır.

45 Seri No’lu KDV Tebliği yayınlanmıştır. İlgili tebliğde ; Afet bölgesindeki mükelleflerin KDV iade taleplerinde uygulanacak esaslar , YMM raporlarının ibraz süresi ile eksiklik yazılarına cevap süresi hususlarında düzenleme yapılmıştır. 45 seri no’lu KDV Genel Uygulama tebliği >>> 45 SERİ NO’LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi şartı 31.07.2023 tarihine kadar kaldırılmıştır.

“Borcun bulunmadığını gösterir belge talepleri” için “tecil edilen borç tutarının %10’u ödenmedikçe ilgili tahsil dairesine borcu bulunmadığını gösteren yazının verilmemesi” şartı 25.02.2023 tarih 32115 sayılı Resmi Gazete ile 31.07.2023 tarihine kadar aranmayacaktır. 17 Sıra no’lu Tahsilat tebliği ektedir >>>  Tahsilat Genel Tebliği

Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla ilgili

Bilindiği üzere, mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenler hakkında 2023-8 sayılı genelgemiz yayımlanmıştır. Kurumumuza gelen taleplerden Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının da aynı genelgede belirtilen şartlara haiz oldukları …

Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla ilgili Devamı »

MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ERTELEME

06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının kuruma yasal süre içinde verilememesi nedeniyle işverenlerin mağdur olması ve mücbir sebep kapsamında erteleme taleplerine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 23/02/2023 tarihli ve 2023/08 sayılı “Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme” hakkında Genelge yayımlanmıştır. 18/02/2017 tarih ve …

MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN ERTELEME Devamı »

31.12.2023 TARİHİNE KADAR PREFABRİK YAPI VE KONTEYNERLERE AİT TÜM TESLİMLER %1 KDV YE TABİ OLACAKTIR

6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen Geçici 10’uncu madde ile prefabrik yapı ile konteynerlerin, deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi …

31.12.2023 TARİHİNE KADAR PREFABRİK YAPI VE KONTEYNERLERE AİT TÜM TESLİMLER %1 KDV YE TABİ OLACAKTIR Devamı »

E-BELGE UYGULAMALARINDA KAREKOD UYGULAMASI ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR.

e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım Satım Belgesi ve e-Adisyon uygulamalarında düzenlenen belgelerde “Karekod” bulunmasına ilişkin açıklamaları içeren Karekod Standardı Kılavuzu 17 Şubat 2023 tarihinde​ yayımlanmıştır. Kılavuzda esasları belirlenen şekilde “Karekod”un 1 Eylül 2023’ten itibaren düzenlenecek elektronik belgelerde zorunlu olarak bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca, yapılan düzenlemeyle, …

E-BELGE UYGULAMALARINDA KAREKOD UYGULAMASI ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR. Devamı »

tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı tevkifat oranı %15’den %0’a indirilmiştir.

14.02.2023 tarihli ve 32104 (Mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanan 6791 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılan tevkifat oranı %15’den %0’a indirilmiştir. 14.02.2023 tarihli ve 32104 (Mükerrer) Resmi Gazete …

tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı tevkifat oranı %15’den %0’a indirilmiştir. Devamı »