Fuat

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve TGB Kanunu kapsamındaki firmaların uzaktan çalışması hakkında

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kapsamındaki firmaların uzaktan çalışması hakkında yayınlanan 20.04.2023 tarih 32169 sayılı Resmi Gazetede; Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş oran 01.04.2023-31.12.2023 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında geçerli olmak üzere , uygulanmasına karar verilmiştir.

2023/ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARINA KDV MAHSUP TALEPLERİNDE VADE TARİHİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 11/04/2023 tarihli Duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu Duyuru ile 20/04/2023 tarihinin Ramazan Bayramı arifesine denk gelmesi nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Şubat dönemine ilişkin SGK prim borçlarına 20/04/2023 tarihine kadar mahsup edilmesinde gecikmelerin yaşanmaması ve mükelleflerin mağdur olmaması için 2023/Şubat dönemi SGK prim borçlarına mahsup taleplerinde söz …

2023/ŞUBAT DÖNEMİ SGK PRİM BORÇLARINA KDV MAHSUP TALEPLERİNDE VADE TARİHİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU Devamı »

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğe ek yapılmıştır.

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 64 üncü, 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci ve 69 uncu sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. “64- Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): …

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğe ek yapılmıştır. Devamı »

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun ile ilgili ekibimiz tarafından hazırlanan çalışma.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun ile ilgili ekibimiz tarafından hazırlanan çalışma ektedir. Bültenimiz 7740 Sayılı kanun kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasın Dair Genel Tebliği Taslağına göre hazırlamış olup taslağın yayınlanması sonrası revize edilebilecektir. Bültenimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica …

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında Kanun ile ilgili ekibimiz tarafından hazırlanan çalışma. Devamı »