I) Vergi Danışmanlığı:

Geniş bilgi ve tecrübemiz ile müşterilerimize;
· Gelir Vergisi
· Kurumlar Vergisi
· Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi
· Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
· Uluslararası Vergi Anlaşmaları
· Diğer Vergiler
· Serbest Bölge Mevzuatı konularında vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır..

II) Vergi Planlaması

Müşterilerimizin mevcut ve planlanan faaliyetlerini inceleyerek işletmelerin vergi sonrası getirilerinin artırılması için çalışmalar yaparız. Bir işletmenin mevcut faaliyetlerinin optimum düzeyde çalışması ve yatırım kararlarının alınabilmesi için Vergi mevzuatını iyi bilen uzman vergi danışmanlarına ihtiyaç vardır. Bu hizmet tarafımızdan en iyi şekilde vermektedirler.


III) Vergi Kanunları Yönünden Denetim ve Tam Tasdik:

3568 sayılı kanuna göre isteyen şirketler yıllık hesaplarını bir Yeminli Mali Müşavire denetletme hakkına sahiptir. Bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir. Yeminli Mali Müşavir, şirketin yıl boyunca vergisel yönden denetimini yapmakta, yıl sonunda ödenecek vergiyi tespit edip hazırladığı raporu mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine teslim etmektedir. Bu takdirde Yeminli Mali Müşavir, doğacak hatadan mükellefle birlikte müştereken sorumlu olmaktadır.

Müşterilerine 3568 sayılı kanuna göre tam tasdik hizmeti sunmaktayız.

IV) Yabancı Sermayeli Kuruluşlara Danışmanlık:

Türkiye'de faaliyette bulunan ve yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlar için; · Şirket Kuruluşu
· Yatırım Teşvik Belgesi Alımı
· Muhasebe departmanının organizasyonu ve personel temini
· Yabancı personel için çalışma ve ikamet izni alımı
· Şirket satın almaları
· Lisans ve royalty anlaşmalarının hazırlanması
konularında danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

V) KDV İadesi:

İhracat yapan şirketler ile indirimli oranda KDV'ye tabi şirketler, ihraç ettiklerin malın bünyesine giren ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV'yi iade alma haklarına sahiptir. İade ya Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının yada Yeminli Mali Müşavirlerin yazacağı rapora göre yapılmaktadır. Müşterilerimize KDV alacaklarını en kısa zamanda alabilmeleri imkanını sunmaktayız.

Bültenimize abone olun

Belirli periyodlar ile piyasadaki güncellemeleri takip etmek için mail listemize abone olabilirsiniz.