Hizmetlerimiz

 1. Analiz Ve Rehberlik Faliyetler
  • İşletmelere check-up yapılması ve durum tespiti ile çözüm tavsiyeleri,
 1. Mali Müşavirlik Hizmetleri
  • Vergi revizyonu,

  • Vergi planlaması,

  • Vergi ihtilaf ve uzlaşmaları,

  • Vergi ihtilafları ve cezalarının analizi, çözümlerinin planlanması, takibi uzlaşmaları ve Vergi davaları,

  • Serbest bölgeler danışmanlığı,

 1. Denetim Hizmetleri
  • Muhasebe denetimi,
  • Vergi denetimi,
  • Özel programlı enetim,
  • Uluslararası denetim,
  • Dahili denetim,
  • Bağımsız denetim,
  • Spk denetimi,
 1. Tasdik Hizmetleri
  • KDV iade ve mahsupları,

  • Her ay düzenli olarak nakden kdv iadesi alınıyorsa, iade işlemlerinin en kısa zamanda tamamlanması ve iadenin alınması,

  • KDV iadeleri her ay mahsup şeklinde alınıyorsa, periyodik olarak 12 dönemde bir dönem kdv iade raporları düzenlenerek  mükelleflerle vergi dairesi münasebetlerinin düzenli olarak yürütülmesinin sağlanması,

  • Geçmiş dönemlere ait gecikmiş kdv iadesi işlemlerinin tamamlanması iade ve mahsupların gerçekleştirilmesi,

  • Direk ihracattan doğan iadeler (mal ihracı, hizmet ihracı),

  • İhraç kayıtlı satışlardan doğan iadeler,

  • Teşvik belgeli teslimlerden doğan iadeler,

  • İndirimli orana tabi teslimlerden doğan iadeler,

  • Tevkifatlı teslimlerden doğan iadeler,

  • Yolcu beraberi ihracattan ve bavul ticaretinden doğan iadeler,

  • Dahilde işleme izin belgesi kapsamında teslimlerden doğan iadeler,

  • Geçici kabul sebebiyle yapılan/yapılacak teslimlerden doğan iadeler,

  • Diplomatik istisnalar dolayısıyla teslimlerden doğan iadeler,

  • Uluslar arası taşımacılık faaliyetleri,

  • Maden ve petrol aramaya ait faaliyetlerden doğan iadeler,

  • Sınır ve kıyı ticareti,

  • Deniz, hava ve demiryolu araçları teslimlerden doğan iadeler,

  • Liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerden doğan iadeler,

  • Liman ve hava meydanı inşaasında doğan iadeler,

  • Askeri ve güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlerden doğan iadeler,

  • Yabancıların  Türkiye’deki taşımacılık faaliyetlerinden veya fuar, sergi ve panayırlara katılmalarından doğan iadeler,

  • Fazla ve yersiz ödenen verginin iadesi işlemleri,

  • Yatırım indirimi işlemleri,

  • Tasdik raporları,

  • Yatırım teşviki belgesi kapsamında kullanılan krediler, kur farkları ve faizlere ilişkin raporlar,

  • Sermaye arttırım işlemleri,

  • Değer artış fonunun sermayeye eklenmesi tasdik raporu,

  • Geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesi tasdik raporu,

  • Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan olumlu farkların sermayeye ilavesi,

  • Eski sermayenin ödendiğinin tespitine dair ymm tasdik raporu,

  • İç kaynakların sermayeye ilavesi ymm tasdik raporu,

  • Olağanüstü yedeklerin sermaye ilavesi tasdik raporu,

  • Maddi duran varlıkların  yeniden değerlemesi sonucu oluşan değer artış fonunun sermaye ilavesi tasdik raporu,

  • 331- ortaklara borçlar hesabında oluşan fonların sermayeye ilavesi tasdik raporu,

  • Gayrimenkul satış karının sermayeye ilavesi tasdik raporu,

  • Diğer sermaye yedekleri hesabında oluşan fonların sermayeye ilavesi tasdik raporu,

  • Sermaye arttırımı  işlemlerinde ortaklar kurulu toplantıları organizasyonu,

  • Madde tadili metinleri oluşturulması,

  • Anonim şirketlerin genel kurul toplantı işlemleri,

  • Tüm evrakların hazırlanması ve ticaret siciline şirket ile ilgili sermaye arttırım işlemlerinin tescil ettirilmesi işlemleri,

  • Ticaret sicil gazetesinde yayınlanması,

  • Bağlı bulunduğu vergi dairesine tüm aşamaları ile birlikte en kısa ve sorunsuz şekilde başvuru işlemleri,

  • Ötv işlemleri,

  • Üretim tasdiki,

  • Harmanlayıcılara ait bioetanollü benzin faaliyet tasdiki,

  • Deniz yakıtına ilişkin dönem faaliyeti tasdiki,

  • Bioetanol üretim tasdiki,

 1. Ssk İle İlgili Hizmetler
  • İlişiksiz belgesi alınması,

  • Biten inşaatların işçiliklerinin hesaplanarak, alış faturaları ile salt işçilik veya malzemeli işçiliklerin hesaplamalara dahil edilmesi için rapor düzenlenerek ssk dan  ilişiksiz belgesi alınması, yapı ruhsatlarının alınması işlemleri,

  • İhalelerle ilgili teminatların çözülmesi,

  • İhale ile yapılan inşaatların işçiliklerinin hesaplanarak, alış faturaları ile salt işçilik veya malzemeli   işçiliklerin hesaplamalara dahil edilmesi için rapor düzenlenerek ssk dan  ilişiksiz belgesi alınarak, yapı ruhsatlarının alınması ve ihale makamlarındaki teminatların çözümü işlemleri,

  • SSK tarafından kesilen cezalara itiraz,

  • SSK tarafından kesilen cezaların araştırılarak, haksız kesilen idari para cezaların dava konusu yapılması, itiraz ve savunmaların hazırlanması, işlemlerin takip edilmesi,

  • İş kazaları ile ilgili problemler,

  • İş kazası dolayısıyla tazminat davalarının savunulması, takip edilmesi,

  • İşten çıkarmalarla ilgili problemler,

  • İşten çıkarmalarla ilgili davaların savunulması, takip edilmesi,

 1. Yönetim Danışmanlığı
  • Aile şirketleri,

  • Yeniden yapılandırma,

  • Anlaşmazlıkların çözümü,

  • Büyüme ve gelişme,

  • Stratejik yönetim danışmanlığı,

  • Kağıtsız ofis düzenlemeleri,

 1. Şirket Kuruluşları
  • Yabancı sermaye ile ilgili tüm işlemler,

  • Çalışma izni, oturma izni v.b.,

  • Yerli ve yabancı şirket kuruluşları,

  • Yerli ve yabancı şirket birleşmeleri,

  • Yerli ve yabancı şirket satınalmaları,

  • Yerli ve yabancı şirket tasfiyeleri,

 1. Yatırım Teşvik ve Krediler
  • Fizibilite etüdleri,

  • Yatırım teşvik belgesi alınması,

  • Yatırım teşvik belgesi alınması için fizibilite raporu hazırlanması, belge alınması için bütün işlemlerin yapılması,

  • Yatırım teşvik belgesi kapatılması,

  • Yatırım tamamlama vizesi alınması, kur farkı ve faizlerle ilgili rapor yazılması ve belge kapatılması için gerekli evrakların hazırlanarak, kapatma işlemlerinin takibi,

  • Kredilere yönelik danışmanlıklar,

  • Kredi alınması için araştırma yapılması, işkoluna göre nerelerden ve nasıl düşük faizli kredi alınabileceği araştırmasının yapılması, kredi ile ilgili rapor ve finansal tabloların hazırlanması,

  • Yatırımlarda devlet desteği,

  • Bazı yatırımlar, tübitak tarafından, yatırımın % 60 kısmına kadarı karşılıksız desteklenmektedir. bunlarla ilgili çalışmalar yapılması, destekleme olarak alınacak paraların hesaplanması, verilecek destek tutarı için rapor hazırlanması,

  • KOBİ’ ler için kosgeb ve benzeri fonlardan yararlandırma işlemleri,

 1. Hukuk Hizmetleri
  • Vergi hukuku danışmanlığı,

  • Şirketler hukuku danışmanlığı,

  • İş hukuku danışmanlığı,

Bültenimize abone olun

Belirli periyodlar ile piyasadaki güncellemeleri takip etmek için mail listemize abone olabilirsiniz.