2021-01-07 11:22:15 Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

31/12/2020 tarihinde 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ort ...

2021-01-07 11:00:35 Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli GİB Duyurusu

E-Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine ilişkin 3/1/2021 tarihli GİB duyurusunun tam metni aşağıda yer almaktadır.

“01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme y ...

Bültenimize abone olun

Belirli periyodlar ile piyasadaki güncellemeleri takip etmek için mail listemize abone olabilirsiniz.